स्पर्धा निकाल


Shivchatrapati Mavala Mallasamrat Kusti Spardha

Sub-Junior (कुमार गट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
30Kg Om Dipak Daswadkar Male Velha 1st
30Kg Omkar Gokul Kudale Male Bhor 2nd
35Kg Omkar Kaluram Jagtap Male Bhor 1st
35Kg Sujil Rupesh Vare Male Bhor 2nd
45Kg Amol Sopan Valgude Male Bhor 1st

Senior (वरिष्ठ गट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
open Vinayak Ananta Valhekar Male Bhor 1st
57Kg Tushar Sopan Chorghe Male Velha 2nd
61Kg Vijay Sunil Mozar Male Bhor 1st
74Kg Akshay Popat Chorghe Male Bhor 1st