स्पर्धा निकाल


Jilha Niwad Chachni

Under 14 (बालगट गादी विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
25 Digambar Shrikrushna Thorat Male Shirur 1st
25 Sarthak Narayan Murhe Male Shirur 2nd
35 Milind Malhari Harnaval Male Indapur 1st
42 Ritesh Pratap Darekar Male Haveli 2nd

Under 14 (बालगट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
28 Prashant Santosh Rupner Male Shirur 1st
42 Abhijit Rohidas Shinde Male Mulshi 1st

Sub-Junior (कुमार गट गादी विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
51 Ajit Subhash Gade Male Khed 1st
55 Vipul Narayan Adkar Male Maval 1st
60 Ajit Rajendra Taware Male Baramati 1st
60 Ashitosh Khandu Pawar Male Khed 2nd
65 Shivaji Shankar Valake Male Mulshi 1st
65 Aniket Vaman Mane Male Haveli 2nd
71 Aditya Namdev Sangle Male Mulshi 1st
71 Pratik Suryakant Jagtap Male Purandhar 2nd
80 Omkar Santosh Yalbhar Male Shirur 2nd
92 Pankaj Namdev Pawar Male Indapur 2nd
110 Mandar Arun Vavle Male Mulshi 1st
110 Suraj Sunil Gaikwad Male Haveli 2nd

Senior (वरिष्ठ गट गादी विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
57 Swapnil Bhimrao Shelar Male Baramati 1st
57 Akash Baban Padwal Male Maval 2nd
61 Tukaram Haribhau Shitole Male Haveli 1st
61 Sangram Kundlik Jagtap Male Purandhar 2nd
65 Sagar Dilip Lokhande Male Khed 1st
65 Akshay Navnath Kamthe Male Purandhar 2nd
70 Dinesh Bhavso Mokashi Male Baramati 1st
74 Babasaheb Uattam Dombale Male Indapur 1st
79 Akshay Popat Chorghe Male Haveli 1st
79 Prajwal Bhagwan Ubhe Male Mulshi 2nd
86 Aniket Vijay Khopade Male Bhor 1st
86 Omkar Suresh Hulavane Male Mulshi 2nd
92 Rohit Vitthal Karle Male Haveli 1st
92 Akash Chandrakant Nivangune Male Mulshi 2nd
97+ Shivraj Kaluram Rakshe Male Khed 1st
97 Harshad Dattatray Kokate Male Indapur 1st
97+ Sachin Daulat Yalbhar Male Shirur 2nd
97 Vikram Shivajirao Parakhi Male Mulshi 2nd

Senior (वरिष्ठ गट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
57 Sagar Maruti Markad Male Indapur 1st
57 Ketan Nathu Ghare Male Maval 2nd
61 Sagar Dilip Waghmode Male Baramati 1st
65 Suraj Rajkumar Kokate Male Indapur 1st
65 Bhau Balu Akhade Male Maval 2nd
70 Arun Ramchandra Khengale Male Khed 1st
74 Ravindra Dattu Kare Male Indapur 1st
74 Nagesh Gajanan Rakshe Male Maval 2nd
79 Angad Suryakant Bulbule Male Baramati 1st
79 Gaurav Pralhad Shete Male Bhor 2nd
86 Santosh Bhairu Padalkar Male Baramati 1st
92 Shankar Subhash Mane Male Baramati 1st
92 Vinayak Ananta Valhekar Male Bhor 2nd
97 Akash Dattatray Ranawade Male Mulshi 1st
97 Amit Mahadev Dombale Male Indapur 2nd
98+ Maharudra Vishnu Kalel Male Indapur 2nd