स्पर्धा निकाल


Karhekathcha Lal Maticha Kitab Kusti Spardha

Under 14 (बालगट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
35Kg Prasad Aappa Sakat Male Purandhar 1st
35Kg Vedant Vikram Deshmukh Male Purandhar 2nd
40Kg Adity Sanjay Kumbharkar Male Purandhar 1st
40Kg Om Moreshwar Kapare Male Purandhar 2nd
45Kg Popat Gojoba Torave Male Purandhar 1st
50Kg Ritesh Sunil Mulik Male Purandhar 1st
50kg Mayur Sampat Lagas Male Purandhar 2nd

Senior (वरिष्ठ गट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
open Dhiraj Shivaji Bhandvalkar Male Purandhar 1st
open Amol Mahadev Kakade Male Purandhar 2nd
55Kg Atish Navnath Bhandvalkar Male Purandhar 1st
60Kg Sangram Kundlik Jagtap Male Purandhar 1st
65Kg Prasad Uttam Jagdale Male Purandhar 2nd
74Kg Pratik Uttam Jagdale Male Purandhar 1st
74Kg Akshay Navnath Kamthe Male Purandhar 2nd