स्पर्धा

दिनांक स्पर्धेचे नाव स्पर्धेचे स्थळ वेळ निकाल
2018-12-08 Jilha Niwad Chachni Wagholi 04:00:00
2018-12-24 Vijayshree Chashak Saswad 04:00:00
2019-01-12 Shivchatrapati Mavala Mallasamrat Kusti Spardha Rajgad Paytha 04:00:00
2019-01-06 Mulshi Kitab Ajinkyapad Jiha stariya kusti spardha Ghotavde Phata 03:23:00
2019-02-08 Shirur malla samrat chashak Vadgaon Rasai 09:00:00
2019-02-09 Karhekathcha Lal Maticha Kitab Kusti Spardha Garade 08:35:00
2019-03-03 Maval Chashak Kusti Spardha Pawana Nagar 08:30:00
2019-02-19 Khed Malla Samrat Kusti Spardha Chakan 08:30:00
2019-03-17 purandharcya lal maticha raja kusti spardha Saswad 08:30:00
2019-01-15 Mahila Nivad Chachni Shivaji Stedium 09:22:00
2019-01-15 Muli Nivad Chachni Shivaji Stedium 09:22:00
2019-02-28 Grico Roman Nivad Chachni Shivaji Stedium 10:24:00
2019-03-31 Jakarta Veer Buvasaheb Ghume Chashak Kusti Spardha Kudje Kudaje 08:24:00
2019-03-24 Shivgaurav Chashak Kusti Spardha Bhangarwadi Lonavala 08:30:00
2019-04-07 Mandvi Chashak Kusti Spardha Mandavi 08:36:00
2019-04-21 Amruteshwar Chashak Kusti spardha Kondhur 09:00:00
2019-04-25 Paud Chashak Kusti Spardha Paud 09:08:00
2019-05-14 Bhairavnath Chashak Kusti Spardha Moi-khed 08:50:00
2019-05-05 Male Chashak Kusti Spardha Male 09:25:00
2019-05-26 Karhekathchya Lal maticha Raja Kusti Spardha Saswad 08:30:00
दिनांक स्पर्धेचे नाव स्पर्धेचे स्थळ वेळ